Thác Sông Ray

Thác Sông Ray

Thác Xuân Sơn ( Thác Sông Ray ) – Địa điểm du lịch Châu Đức

28Th1

Thác Xuân Sơn còn có tên gọi là thác Sông Ray- và nay còn có tên là thác Hòa Bình nằm trên địa phận huyện Châu Đức nhưng tiếp giáp với huyện Xuyên Mộc do đó có thể đi từ hai lối để đến với thác Xuân Sơn.