ROOMS

The Better prise!

2 DOUBLE

Miễn phí:

 • Nước suối.
 • Wifi – Internet.
 • Đậu xe.
VIEW DETAILS

TRIPLE ROOM

 • Miễn phí:
  • Nước suối.
  • Wifi – Internet.
  • Đậu xe.
 • Giờ nhận phòng: 13h00 - Giờ trả phòng: 12h
VIEW DETAILS

DOUBLE ROOM

 • Miễn phí:
  • Nước suối.
  • Wifi – Internet.
  • Đậu xe.
 • Giờ nhận phòng: 13h00 - Giờ trả phòng: 12h
VIEW DETAILS