Event

Sinh ra ��� phục vụ

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ SỞ LAO ĐỘNG – TBXH BÀ RỊA – VŨNG TÀU LẦN THỨ IX (NHIỆM KỲ 2020-2025)

Ngày 23-24/4/2020, tại Hội trường Khách sạn Fita Cao su đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2020-2025).

Một số hình ảnh Đại hội:

 

Nguồn: “http://soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn/hoat-dong-dang-doan-the/-/view_content/content/360175/%C4%91ai-hoi-%C4%91ai-bieu-%C4%91ang-bo-so-lao-%C4%91ong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ba-ria-vung-tau-lan-thu-ix-nhiem-ky-2020-2025-“