LIÊN HỆ

``Sinh ra để phục vụ``

FITA CAO SU HOTEL VŨNG TÀU

GM – 0948 32 38 33
Manager@fita.vn

FO – 02543 852 746
Sale1@fita.vn

 

Nhà hàng FITA Sông Rạch Hào

02543 739739 – 0944323833

Contact mail: vananh@fita.vn