LIÊN HỆ

``Sinh ra để phục vụ``

FITA HOTEL & RESTAURANT VŨNG TÀU

GM – 0948 32 38 33
Manager@fita.vn

SM – 0918 17 38 33
Sm@fita.vn

FO – 02543 852 746
Sale1@fita.vn