LIÊN HỆ

``Sinh ra để phục vụ``

Phòng Kinh Doanh

I. Khách sạn FITA Cao Su
1. Lễ tân 0643 852 746
2. Huỳnh Bá Đức 0948 323 833 manager@fita.vn
3. Nguyễn Ngọc Đỗ Thi 0914 963 738 sale1@fita.vn
4. Lê Văn Chí 0917 343 833 om@fita.vn
II. Nhà hàng FITA Sông Rạch Hào Bà Rịa
1. Kế toán 0643 739 739
2. Phạm Hoàng Thanh 0949323833
3. Nguyễn Thị Bích Liên 0946 247484
4. Lê Hữu Lộc 0913 354 399
Website: www.songrachhao.vn www.fita.vn

  • 108 Võ Thị Sáu TP. Vũng Tàu
  • +84 0643 852 746
  • om@fita.vn